KPSS soruşturması için özel ekip

KPSS soruşturması için özel ekip

Devlet denetleme Kurulu üyeleri de soruşturmanın 7. gününde ÖSYM'deki çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma için uzman savcı ve polislerin yer aldığı özel ekipler kuruldu.

Soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin soruşturma da devam ediyor.

Devlet Denetleme Kurulu uzmanları, soruşturmanın yedinci gününde de ÖSYM'deki incelemelerini sürdürdü.

Soruların sızdırıldığı iddia edilen eğitim kurumunda eğitim alan ve sınava giren öğrencilerin cevap anahtarının yanısıra kişiye özel soru kitapçıkları da kurumun depolarından çıkarıldı.

Cevap anahtarları ile kitapçıkları karşılaştıran uzmanlar, kitapçıklarda işaretleme olup olmadığını varsa cevap anahtarı ile örtüşüp örtüşmediğini araştırıyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ sınav yolsuzlukları konusunda uzman savcılar izinden çağrıldı.

Ankara emniyetinde ve istihbaratta sınav usulsüzlükleri konusunda uzman personelden oluşan özel bir ekip kuruldu.

Polis-Savcılık ve Devlet Denetleme kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen üçlü soruşturmada ön inceleme süreci sürüyor.

Soru kökü benzerliklerinin yanısıra şıklardaki dizilim ve benzerlikler de mercek altında. Soru kökü, şıklar ve şıkların dizilimi bire bir aynı olan soruya rastlanmazken, bazı sorularda içerik ve soru benzerliklerinin bulunduğu tespitler arasında.

KPSS ve iptal edilen öğretmenlik alan bilgisi sınavının yanısıra kurumun bir yıl içinde yaptığı sınav sorularının da karşılaştırmalı olarak incelendiği bildirildi. Bu arada sosyal medya paylaşımlarıyla soruşturmayı yönlendirdiği iddia edilen hesapların FETÖ ve diğer örgütlerle bağlantısı da araştırılıyor.

KPSS'DE İLK SINAVLAR 18 EYLÜL'DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini açıkladı.
maraton 18 Eylül'de yeniden başlayacak.

Yeni takvime göre, Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak.
Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapılacak...


Polisin Yediiklim Yayınları
DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan kurul, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ BELGELER BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla doğrudan yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, işlem ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya ivedi durum raporu hazırlıyor.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esasıyla çalışılıyor. Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin verileceği kurul toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı kurulda kararlaştırılıyor.

60 GÜN SÜRE VAR

Denetime tabi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşların, kurul raporları üzerine hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları 15 gün içinde kurula göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi tedbir alınmadığında onarımı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, işlem ve kararların ortaya çıkmasından önce veya sonra oluşabilecek muhtemel zarar ve olumsuz hukuki sonuçların engellenmesi amacıyla incelenmesi ve araştırılması gereken hususların varlığı halinde, doğrudan kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.
 
Üst Alt